neem contact op
  • werkwijzen

    aanbesteding/bouwbegeleiding

  • als de vergunning is afgegeven kunt u in principe gaan bouwen.
  • bij het inschakelen van een aannemer is het te overwegen om in omschrijving en tekeningen vast te leggen wat u wilt. daarmee krijgt u wat u heeft bedacht.
  • de prijs van de aannemer moet aansluiten op deze bestekstukken. een architect kan de stukken verzorgen en beoordelen of een prijs redelijk is.
  • Om zeker te zijn dat de aannemer ook binnen de prijs bouwt wat u heeft afgesproken, of om in geval van onverwachte zaken de juiste beslissingen te nemen, kunt u mij opdracht geven om de directie te voeren over de bouwwerkzaamheden.
  • Bij de oplevering kan ik met en voor u bepalen of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

  • terug>

werkomschrijving


...als u er zeker van wilt zijn dat u krijgt wat u voor ogen heeft, moeten we dat duidelijk tekenen en omschrijven...
bestektekening

aanbiedingen


...om zeker te zijn dat alles in de aanbieding is meegenomen en dat de prijzen reeel zijn, kan ik de open begroting van een aannemer voor u beoordelen...
aanbiedingen

uitvoering


...vooruitlopend op de uitvoering is het goed om mee te denken over de consequenties voor uw dagelijks leven of uw doorlopende bedrijfsvoering....
uitvoering

bouwbegeleiding


...tijdens het (ver)bouwen kan ik u bijstaan met advies, beoordeling en het uit handen nemen van coordinatie...
bouwbegeleiding

oplevering


...als u wilt dat de bouw prettig wordt afgesloten en dat mogelijk openstaande punten goed worden opgelost, kunt u mij datlaten verzorgen...
oplevering