neem contact op
  • werkwijzen

    vooroverleg en vergunning

  • wat vergunningplichtig is wordt bij wet geregeld. om aanvragen te kunnen toetsen moeten de ingediende stukken (o.a. tekeningen) aan bepaalde eisen voldoen.
  • architecten zijn bij uitstek degenen die weten wat nodig is en wat niet.
  • Als uw bouwwensen niet te verenigen zijn met een bestaand bestemmingsplan, dan kunnen we middels een zgn. vooroverleg proberen uit te vinden of er mogelijkheden zijn om het bestemmingsplan aangepast te krijgen.
    de stukken hoeven aan minder strenge eisen te voldoen, maar een goede presentatie bewijst elke keer weer zijn waarde.
  • Ik kan u hierbij adviseren en zoveel uit handen nemen als u wenst.

  • terug>

bestemmingsplannen


...wat kan wel en wat niet?...
bestemmingsplannen

vooroverleg


...een duidelijke presentatie loont...
vooroverleg

visualiseren


...een eerste indruk is allesbepalend...
visualiseren

officieus overleg


...vooroverleg: geen beroep mogelijk...
gemeente

de officiele aanvraag


...bindende termijnen voor de gemeente...
omgevingsvergunning

ontvankelijkheidstoets


...er zijn eisen gesteld aan de indieningsstukken...
omgevingsvergunning

papier of digitaal


...het indienen kan op beide manieren...
indienen